Gemeente Molenlanden

In het kort

Op deze website vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Vakteam Projecten en Buitenruimte zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten. Dit doen zij in samenwerking met allerlei teams binnen de gemeente. En ook daarbuiten, zoals inwoners, verenigingen, ontwikkelaars, andere overheden en nog veel meer partners. Ons motto: samen bouwen aan Molenlanden!

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met de betreffende projectleider.

 

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De gemeente Molenlanden is op 1 januari 2019 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. De website van de gemeente Molenlanden vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van gegevens van het Kadaster. Zodra in hun systeem de gemeentegrens is verwijderd, gebeurt dit eveneens op deze website.