Terug

Dorpskern Arkel

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De naam Arkel ontstond waarschijnlijk uit de benaming Arcloa. Met de begrippen 'ark' = kleine sluis of 'dam' en 'lo' = waterloop. Het dorp moet al vrij vroeg bewoond zijn geweest. Een lijst van inkomsten uit landerijen anno 983 meldt de naam Arkel. In 999 werd in een oorkonde gesproken over Villa Arclo (villa = dorp).

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 3405

Projecten

De Overtuin | voormalig Betondak-terrein

De Overtuin | voormalig Betondak-terrein

In oktober 2022 is het stedenbouwkundig masterplan definitief  vastgesteld. Het plan is via onderstaande documenten te bekijken.

In het komen tot stedenbouwkundige uitwerking voor fase 1 is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, vertraging opgetreden. In de planning gaat de projectontwikkelaar Synchroon nu uit van uitwerking t/m 3e kwartaal 2023,. De verkoop van de woningen start dan aan het einde van 2023 en de start bouw wordt verwacht na de zomervakantie van 2024. Aan het begin van 2026 zullen dan de eerste woningen opgeleverd worden.

Meer informatie kunt u krijgen bij René Eldering via René.Eldering@jouwgemeente.nl of via  tel 06 31 79 00 86

EM 20230306

 

Documenten

Dam en Schotdeuren Arkel

Dam en Schotdeuren Arkel

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor een herinrichting van de Dam en Schotdeuren in Arkel. We hebben u als bewoners en gebruikers van deze openbare ruimte in Arkel gevraagd om mee te denken over de herinrichting. Dit kon door het invullen van een enquête, 85 personen hebben deze ingevuld. 

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête is een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is onder aan de pagina te bekijken. 13 november presenteren we het ontwerp in de Lingehof in Arkel. 

Op KaartViewer - BBR_Arkel (molenlanden.nl) Kunt u het nieuwe ontwerp bekijken met een actuele luchtfoto als ondergrond. 

 

Resultaten enquête

Respondenten konden onder andere de problemen in de huidige situatie en de ideeën en verbeterpunten voor de nieuwe situatie aangeven. We hebben deze antwoorden anoniem in een rapportage verwerkt. De uitkomsten van de enquête verwerken we zoveel als mogelijk in het nieuwe ontwerp. U zult begrijpen dat we niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen. We zijn in ieder geval van plan om de volgende aanpassingen door te voeren:

  • We leggen extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Dam 17 t/m 27 en in de Pr. Beatrixstraat aan.
  • De trottoirs op de Dam en Schotdeuren worden verbreed. Hiervoor zal de bestaande rijbaan worden versmald
  • Er komen snelheidsremmende maatregelen in combinatie met parkeren.
  • Drempels zullen we niet aanbrengen. Dit is vanwege de trillingen en de niet onderheide huizen.
  • We zullen de weg inrichten als 30 km zone. Dit betekent dat verkeer van rechts voor gaat. De auto is ondergeschikt aan de fietser en voetganger en er zijn geen oversteek plaatsen.
  • Op of bij de kruisingen zullen we visuele plateaus aanbrengen.
  • Kruispunt Schotdeuren-Pr. Beatrixstraat-Stationsweg-Kanaaldijk wordt heringericht, waarbij snelheidsremmende maatregelen worden toegepast in de vorm van een asverlegging.

 

Nieuws

De bewonersavond is geweest. De vragen en opmerkingen worden momenteel gebundeld en waar mogelijk verwerkt op tekening. De gebundelde vragen en opmerkingen worden anoniem op deze pagina gedeeld. De bewoners die hun email hebben ingevuld krijgen het raport op de mail. 

 

Vragen of opmerkingen?
U kunt mij bereiken via 088 75 15 000. Mailen kan naar: wouter.deruijter@jouwgemeente.nl 

 

20-11-2023

 

 

 

 

Documenten