Terug

Dorpskern Brandwijk

test

In het kort

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op dinsdag 30 oktober de Ruimtelijke Ontwikkelings Perspectieven van Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf-Brandwijk en Ottoland besproken. Ze kon zich vinden in het voorstel voor Molenaarsgraaf-Brandwijk en stemde ermee in. Op deze site blijven wij u op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Brandwijk (of Braank in het plaatselijk dialect) ligt ten noorden van het riviertje de Graafstroom, tegenover de kern Molenaarsgraaf. In Brandwijk was meer dan honderd jaar geleden een pleisterplaats voor postkoetsen gevestigd. Deze herberg, genaamd De Boerenklaas, dateert van voor 1890 en bestaat nog steeds. Onderdeel van Brandwijk is het buurtschap De Donk. Dit buurtschap is gebouwd op een zandrug van ongeveer zes meter hoog, een donk. Deze donk werd al in de Middeleeuwen bewoond. In die tijd stond hier het klooster Sint Maartensdonk.

 

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 1.307
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 70 - 100 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 5 tot 7 woningen per jaar

Bedrijfsgrond: 0 ha
Voorzieningen: basisschool, winkel

Documenten