Terug

Dorpskern Giessen-Oudekerk

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Giessen-Oudekerk is vermoedelijk rond de dertiende eeuw ontstaan; in de veertiende eeuw werden er al jaarmarkten gehouden. De gotische kerk met de grote vierkante Lieve-Vrouwetoren is vijftiende-eeuws en is nog altijd beeldbepalend. Eeuwenlang was Giessendam onderdeel van hetzelfde dorp; in 1957 is de gemeente Giessendam opgeheven en werd Giessen-Oudekerk met Giessen-Nieuwkerk samengevoegd tot de nieuwe gemeente Giessenburg, die in 1986 opging in Giessenlanden.

Projecten

Herontwikkeling Schoollocatie Giessen-Oudekerk

test

Herontwikkeling Schoollocatie Giessen-Oudekerk

Het project Herontwikkeling schoollocatie Giessen-Oudekerk is ontstaan door een bewonersinitiatief van de dorpsraad Giessen-Oudekerk. Met dit bewonersinitiatief slaat het dorp de handen ineen ten behoeve van de leefbaarheid en de toekomst van het dorp. Het initiatief richt zich op de nieuwbouw van de school en nieuwe woningen in het dorp. In november 2018 besloot de gemeenteraad van Giessenlanden om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de realisatie van een nieuw schoolgebouw en de bouw van een nader te bepalen aantal woningen

De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven aan de hernieuwde plannen. Die worden op dit moment uitgewerkt. nadere info volgt

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jan.duijm@jouwgemeente.nl

 

update: EM20230530

Documenten