Terug

Dorpskern Goudriaan

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 927
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 40 tot 60 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 3 tot 4 woningen
Bedrijfsgrond: 3 ha, waarvan beschikbaar 0 ha
Voorzieningen: basisschool, sporthal

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Goudriaan wordt voor het eerst in de geschiedenis vermeld op 2 mei 1260 toen de bisschop van Utrecht toestemming gaf om een kerk te bouwen, een doopvont in de kerk op te nemen en een kerkhof aan te leggen. Het dorp heeft lintbebouwing langs het veenstroompje de Goudriaan en bestaat voornamelijk uit een lange weg aan beide zijden van het water, de noord- en zuidzijde.

Projecten

Reconstructie Wetering Goudriaan

test

Reconstructie Wetering Goudriaan

Gemeente Molenlanden gaat onder andere het straatwerk, groen en de openbare verlichting in de Wetering in Goudriaan opknappen. Ook ondergronds is het vervangen van een watergang (duiker) noodzakelijk. Door de verzakkingen in de Wetering is dit jaar al gestart met de voorbereidingen voor deze herinrichting. Als alles volgens planning verloopt starten we begin 2023 met de werkzaamheden.

 

Wat houdt een herinrichting in?

Bij een herinrichting willen we de openbare ruimte verbeteren. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen van het groen, de parkeergelegenheid en verkeerssituatie. Ook proberen we met de herinrichting een beter te onderhouden openbare ruimte te maken.

 

Wat gaan we in uw straat in ieder geval doen?

-  Ophogen van het straatwerk

-  Vervangen van de watergang (duiker) onder

   de Wetering

-  Vervangen van de openbare verlichting

-  Vergroening van het openbaar gebied

 

Betrokkenheid bewoners

We organiseren in de tweede helft van het jaar een bewonersavond. Graag betrekken wij u als bewoners en gebruikers bij de voorbereidingen voor de herinrichting. Wij vragen u daarom om mee te denken en de problemen in de huidige situatie en uw ideeën en verbeterpunten voor de nieuwe situatie aan ons door te geven. Dit kan via e-mail, telefonisch of persoonlijk tijdens het spreekuur. Waar mogelijk houden we hier bij het ontwerp van de nieuwe situatie rekening mee. Dit kunt u doen door één keer in de twee weken op woensdagmiddag, vanaf 27 juli 2022, van 13:00 tot 15:30 uur uw vragen/opmerkingen of uw ideeën met mij te delen in de Multistee.

 

Voortgang

Momenteel zijn we bezig met het maken van een VO (Voor Ontwerp) en onderzoeken we de verschillende mogelijkheden om de straat te vergroenen.

 

Contact

Wij zijn te bereiken via 088 75 15 000 of per e-mail wouter.deruijter@jouwgemeente.nl  Als u liever persoonlijk contact heeft kunt u naar de inloopmiddag komen die één keer in de twee weken op woensdagmiddag, vanaf 27 juli 2022, van 13:00 tot 15:30 uur in de Multistee gehouden wordt.

 

Nieuws

De bewonersavond is succesvol verlopen. De opmerkingen nemen we mee. We werken het voorlopig ontwerp uit tot het definitieve ontwerp.

 

 

 

20221214

Documenten