Terug

Dorpskern Groot-Ammers

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 4.242
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 140 tot 250 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 10 tot 16 woningen
Bedrijfsgrond: 80 ha, waarvan beschikbaar 1,2 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, voetbalcomplex, sporthal, zwembad, verzorgingstehuis, basisschool, huisarts

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De kern Groot-Ammers, ontstaan in 1042, is gelegen aan de Lek en staat vooral bekend om zijn Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt. Dit ooievaarsdorp is eind jaren ’60 in het leven geroepen om de in Nederland toen vrijwel uitgestorven ooievaar te redden. In Groot-Ammers bevinden zich 4 monumentale molens en een oud kaaspakhuis.

Projecten

Brede School | Groot-Ammers

test

Brede School | Groot-Ammers

De drie basisscholen in Groot-Ammers, OBS De Ammers, CBS Eben Haëzer en CBS Rehoboth, willen samen verder als brede school. Hierover zijn ze begin 2020 met de gemeente in gesprek gegaan. Wasko Kinderopvang is hierbij aangesloten als partner. Ook is naast de huisvesting van de basisscholen ruimte voor andere functies. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang?

Schrijft u dan in voor de digitale nieuwsbrief. Klik hier om uw e-mailadres in te vullen. Onderaan de pagina zijn de eerdere nieuwsbrieven te vinden.

 

Wat is de voorgeschiedenis? 

De 'Molenbuurt' is van de zes onderzochte locaties door de gemeenteraad op 20 april 2021 als voorkeurslocatie vastgesteld. Het verkenningsrapport is te vinden in de bijlagen onderaan de website. De locatie ligt aan de oostkant van Groot-Ammers. Hier is genoeg ruimte beschikbaar en een sportvoorziening dichtbij. Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling zijn zwaarwegende criteria.

 

Is het plan haalbaar? 

Begin 2022 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de haalbaarheid van de voorkeurslocatie vast te stellen. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de flora & fauna, de bodem en de archeologische waarde van het gebied. Onderzoeksbureau Antea heeft een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de locatie. Het rapport is onder aan de pagina te vinden. Er is extra aandacht geschonken aan de maatregelen die nodig zijn om het verkeer in de buurt veilig- en leefbaar te houden. Het bewonerspanel is ook betrokken bij de verdere uitwerking van de verkeersmaatregelen. Bij de verkeersmaatregelen worden de laatste punten op de i gezet.

 

Wat gebeurt er nu? 

Er wordt momenteel een architectenbureau geselecteerd door middel van een Europese aanbesteding. We zitten nu in de zogeheten selectiefase. Na de zomer van 2023 selecteren we definitief een architect. Naast een architect selecteren we ook andere partijen die de architect adviseren op meerdere vlakken. Denk aan installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en constructief advies. Zij vormen samen het ontwerpteam.

 

Hoe worden omwonenden betrokken? 

Dit doen wij onder andere door middel van een bewonerspanel. 7 omwonenden hebben zich ingeschreven. Het bewonerspanel heeft een adviserende rol richting de projectgroep. Het bewonerspanel is onder andere betrokken bij het uitwerken van de verkeersmaatregelen samen met de Antea Group.

Daarnaast zullen er bewonersbijeenkomsten georganiseerd worden.

 

Hoe verder?

Na het selecteren van de architect kan het ontwerptraject starten. Ondertussen zijn we bezig met het opstellen van het bestemmingsplan. 

 

Informatieavond 23 februari 2022

Op woensdag 23 februari was er een informatieavond over de locatie van de nieuwe Brede School. Door hier te klikken kunt u de video impressie van de avond bekijken. De presentatie is als bijlage te vinden onderaan deze pagina.

 

Heeft u verder nog vragen?

Neem tijdens kantooruren contact op met Adrie Akkerman, projectleider, via adrie.akkerman@jouwgemeente.nl

20230108

Documenten

Woningbouw de Boomgaard | Groot-Ammers

test

Woningbouw de Boomgaard | Groot-Ammers

Aanleiding

Locatie De Boomgaard in Groot-Ammers is een strategische grondpositie van de gemeente. (zie de kaart hierboven, met in het blauw het gemeentelijke grondgebied). Het doel is om op deze grond woningen te ontwikkelen. Om die reden is deze locatie opgenomen op de 3-hectaren kaart van de provincie Zuid-Holland. De subsidie vanuit de provincie, bedoeld om de woningbouwopgave te versnellen, is inmiddels toegekend. We zitten momenteel in vroege oriënterende fase van het project. In de aankomende maanden worden er een aantal voorbereidende onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld naar de samenstelling van de bodem, archeologie en ecologie.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Bas Westerhof, via 0623 385 292 en bas.westerhof@jouwgemeente.nl

20230802

 

Reconstructie Emmastraat, Prinsenhof en achter de Voorstraat

Reconstructie Emmastraat, Prinsenhof en achter de Voorstraat

De werkzaamheden van deze reconstructie starten met het vervangen van de riolering achter de woningen aan de Voorstraat 42-54 en een deel van de Prinsenhof. Door de bouw van de 4 woningen door Lek en Waard Wonen zal de omgeving opnieuw worden ingericht. Het betreft de Emmastraat, de parkeerplaatsen van de Prinsenhof en het laatste stukje van de Julianastraat.

Hieronder vindt u de laatste versie van de ontwerptekeningen (DO), de invulling van het groenplan en de begeleidende bewonersbrief.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Koene via het e-mailadres henk.koene@jouwgemeente.nl

 

 

20220519

Documenten

Reconstructie Molenlaan en Merelplantsoen

Reconstructie Molenlaan en Merelplantsoen

Aanleidingen van deze reconstructie zijn de slechte staat van een gedeelte van de riolering in zowel de Molenlaan als de Merelplantsoen.  Daarnaast zijn de aanzienlijke opgetreden zettingen in de wijk ook aanleiding om over te gaan tot ophoging.

Hieronder vindt u de laatste versie van de ontwerptekeningen (DO), daarnaast het rapport van de parkeerdrukmeting in de wijk.

Er is inmiddels ook door een ontwerper gekeken naar de groenvoorzieningen in beide straten met als resultaat een opgefrist groenplan. Zie presentatietekening groen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Koene via het e-mailadres henk.koene@jouwgemeente.nl

 

 

20221103

 

Documenten

Herinrichten van de watergang tussen de Julianastraat en de Irenestraat

Herinrichten van de watergang tussen de Julianastraat en de Irenestraat

Waarom richten we de watergang opnieuw in?

Op het oog ziet de watergang er momenteel nog netjes uit, maar als gevolg van een slechte doorstroming van de watergang gaat de waterkwaliteit achteruit. De duikers (onder de Julianastraat, Marijkestraat en Irenestraat) zijn verzakt en te klein voor het afvoeren van een klimaatbui. De duikers zijn dus aan vervanging toe. Bovendien verkeerd de beschoeiing aan weerszijde ook in slechte staat.

Herinrichting  van de watergang is hiervoor noodzakelijk en vormt gelijk een kans waterberging te creëren, (bio)diversiteit te stimuleren, het zetten van de bruggen op een damwand en een schone, natuurlijke uitstraling te geven aan het gebied. Extra waterberging ontlast de riolering, het vergroten van de duikers de waterkwaliteit en het afvoeren van een klimaatbui en de biodiversiteit voor het water- en bodemleven!

Voor infomatie kunt u contact opnemen met Micha Kooiman via email Micha.kooiman@jouwgemeente.nl

 

 

20230526

 

 

 

Documenten

Herstraten Wipmolen e.o. Groot-Ammers

Herstraten Wipmolen e.o. Groot-Ammers

Op 19 juni start Gebr. Van Breda met het aanleggen van een regenwaterriool in de Wipmolen. Vanaf de kruising Molenlaan tot aan de eerste put in de Wipmolen wordt een nieuwe regenwaterriool aangelegd.

De werkzaamheden duren tot eind juni. Daarna gaat Gebr. Van Breda verder met rioleringswerkzaamheden in de Molenlaan. Na de zomervakantie wordt gestart met het ophogen en aanbrengen van de definitieve bestrating in de Wipmolen, Achtkanter en het parkeerterrein van de Stellingmolen. Daarover krijgt u nog een brief van Gebr. Van Breda, zodra de exacte startdatum van de werkzaamheden bekend is.

 

Heeft u vragen?

Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Gebr. van Breda, dhr. H. Dappers via het telefoonnummer 06-82 69 93 60.

 

20230804

 

Documenten