Terug

Dorpskern Hoogblokland

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Voor zover bekend is, komt de naam blokland voor het eerst voor in het jaar 1323. De Heren van Arkel, die ondermeer dit gebied in bezit hadden, hadden om hun land een ringdijk gelegd, van de Hoogbloklandse Paal via Hoogblokland naar Hoornaar. Zij gebruikten de natuurlijke hoogten (donken) in het toenmalige veengebied. De naam blokland komt van "beloken land". Het in cultuur brengen van het land gebeurde vanaf de rivieroevers. Het duurde vrij lang voor men in dit gebied tot het graven van sloten en opwerpen van kaden overging. Daardoor bleef het lang een vrij ontoegankelijk en besloten gebied, een "beloken land".

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 1381

Projecten

Herontwikkeling CBS Hoogblokland

Herontwikkeling CBS Hoogblokland

Herontwikkeling CBS Hoogblokland

De voormalige christelijke basisschoollocatie aan ’t Hoog wordt ontwikkeld voor maximaal vier woningen. De locatie heeft reeds de planologische woonbestemming om deze woningen te realiseren.

De bouwkavel/locatie is via een openbare grondverkoopprocedure aan de commerciële markt aangeboden . Bot & Van der Ham Bouw & Ontwikkeling is als winnende marktpartij uit deze procedure naar voren gekomen. Met deze partij is de gemeente een grondverkoopovereenkomst aangegaan.

De verkoop wordt namens Bot & Van der Ham Bouw & Ontwikkeling begeleid door Hofstede Makelaardij uit Meerkerk.

Het vastgestelde bestemmingsplan voor de ontwikkellocatie kunt u hier vinden: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

 

Update: 20230123 EM

Reconstructie van de Dorpsweg in Hoogblokland

Reconstructie van de Dorpsweg in Hoogblokland

Wat is het doel van de herinrichting?

We gaan het oostelijk deel van de Dorpsweg reconstrueren. Het werkvak loopt grofweg van de Schoolstraat tot aan de bebouwde komgrens richting Arkel (Dorpsweg 104). Alleen de bovenste asfalt laag wordt vervangen. De Dorpsweg is een 30 km/h weg maar is niet als zodanig ingericht. Daar gaan we verbetering in aanbrengen. Verder willen we graag in de straat wat bomen en struiken planten, voor een groener straatbeeld.

Hieronder vindt u relevante informatie over dit project.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Koene via het e-mailadres henk.koene@jouwgemeente.nl

 

20231130

 

Documenten