Terug

Dorpskern Langerak

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 1659
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 90 - 180 woningen (inclusief Nieuwpoort)
Indicatieve behoefte per jaar: ca 6 tot 12 woningen per jaar (inclusief Nieuwpoort)

Bedrijfsgrond: 3,3 ha, waarvan beschikbaar 0 ha
Voorzieningen: huisarts

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Langerak is gelegen in de polder Langerak aan de rivier de Lek. In Langerak stond de al in de 13e eeuw genoemde burcht van de Heren van Langerak. In de 18e eeuw is het slot gesloopt. Onderdeel van Langerak is buurtschap Waal wat nog voor de 14e eeuw is ontstaan.

Projecten

Woningbouw | Langerak-Zuid

test

Woningbouw | Langerak-Zuid

De komende jaren bouwen we aan het plan Langerak-Zuid. Hiervoor is in 2009 het stedenbouwkundig masterplan en een globaal bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan werken we per fase uit. Deze uitwerkingsplannen (voor fase 1 tot en met 5, woonvelden A tot en met H) zijn onherroepelijk. U vindt deze plannen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Verloop bouw Langerak-Zuid

De bouw van fase 3 is afgerond, met uitzondering van twee kavels op woonveld D. Hierdoor duurt het langer voordat de openbare ruimte definitief is aangelegd. We vragen hiervoor uw begrip.

20 april hebben we samen met de nieuwe bewoners van in totaal 29 woningen een feestelijk moment om de eerste paal voor fase 4 te slaan. Deze fase bestaat uit de woonvelden E en F, de Buskruithof en Poternehof. Op 23 februari ondertekenden wethouder Arco Bikker van gemeente Molenlanden en Daan Hosli van Van Daalen Bouw en Ontwikkeling de koopovereenkomst voor de grond waarop de woningen worden gebouwd.

 

Waterrijke omgeving
“Tijdens het verkoopevent merkte ik al dat er veel interesse is in deze nieuwe woningen en dat de wijk echt tot leven komt. Daarom kijk ik ernaar uit dat we in april 2023 weer de eerste paal voor maar liefst 29 woningen gaan slaan!” aldus wethouder Arco Bikker over de start van deze nieuwe fase. Het gaat om tussen-/hoek-/vrijstaande woningen, twee onder een kap en woningen voor senioren. Vrijwel alle woningen zijn verkocht via www.wonenoplangerakzuid.nl De woningen aan het Buskruithof liggen op een eiland en zijn volledig door water omgeven. De woningen aan het Poternehof zijn grotendeels gelegen aan de rand van het open landschap en aan water.

 

Inrichting volgend speelveld

Naast woonveld F komt het tweede speelveld voor de wijk. Net zoals het eerste speelveld, willen we dit weer samen met de bewoners vormgeven. We wachten daarom even af wie de toekomstige bewoners worden en starten naar verwachting in het voorjaar van 2023 met de participatie. Het uitgangspunt is natuurlijk spelen, passend bij de polder.

 

Inrichting van de strook groen langs Langerak-Zuid

Aan de zuidkant van de nieuwe wijk wordt een bufferzone aangelegd. Dit om de overgang tussen de weilanden en de woningen mooi te laten verlopen. Hieronder kunt u het ontwerp van deze strook bekijken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Duijm, projectleider gemeente Molenlanden, bereikbaar via e-mail: jan.duijm@jouwgemeente.nl of met projectleider Charlotte Dovianus bereikbaar via charlotte.dovianus@jouwgemeente.nl

 

20230321

Documenten