Terug

Dorpskern Molenaarsgraaf

test

In het kort

De voormalige gemeenteraad van Molenwaard heeft in haar vergadering op dinsdag 30 oktober 2018 het Ruimtelijke Ontwikkelings Perspectief van Molenaarsgraaf-Brandwijk vastgesteld.. Op deze site blijven wij u op de hoogte houden van eventuele vervolgstappen.

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Het lintdorp Molenaarsgraaf ligt ten zuiden van het riviertje de Graafstroom, tegenover de kern Brandwijk. De grens tussen de dorpen loopt door het midden van de Graafstroom. De naam van het dorp is omstreeks de tweede helft van de 13e eeuw ontstaan toen de toenmalige ambachtsheer van Molenaarsgraaf, Willem de Molenaar, opdracht gaf tot het graven van een vaart. Na een fusie tussen Brandwijk en Molenaarsgraaf werd het gemeentehuis gebouwd precies op de grens tussen de twee kernen, boven het water.

Aantal inwoners per januari 2020: 1203
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 50 tot 80 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 3 tot 5 woningen
Bedrijfsgrond: 8 ha, waarvan beschikbaar 0 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, basisschool, sporthal, huisarts

Projecten

Woningbouw Molenaarsgraaf-Zuid | (Ruimtelijk Perspectief) Molenaarsgraaf & Brandwijk

test test

Woningbouw Molenaarsgraaf-Zuid | (Ruimtelijk Perspectief) Molenaarsgraaf & Brandwijk

Zoals vrijwel iedere kern in Molenlanden heeft ook Molenaarsgraaf-Brandwijk behoefte aan nieuwbouwwoningen. De gemeente heeft het voornemen om woningen te bouwen ten zuiden van de kern.

We willen hier ongeveer 85 woningen bouwen

Samen met ontwikkelaar Van den Heuvel Projectontwikkeling wordt de haalbaarheid van de locatie onderzocht om te kijken of dit mogelijk is. Hiervoor hebben we op 10 oktober met Van den Heuvel Projectontwikkeling een intentieovereenkomst getekend.

Eerst wordt een woningbouwprogramma opgesteld

Hiermee bepalen we de precieze aantallen en typen woningen. En de fasering van de woningbouw. Op basis daarvan  kunnen we vervolgens een stedenbouwkundig masterplan opstellen. . Dit is een tekening van de gewenste invulling van het gebied. Hierop zijn alle elementen weergegeven die ruimte vragen. Bijvoorbeeld woningen, groen, wegen, water en speelvoorzieningen.

We gaan voor de haalbaarheid de nodige onderzoeken uitzetten

Denk hierbij aan flora & fauna-, archeologisch/historisch- en geotechnisch onderzoek. Aspecten van duurzaamheid en klimaatadaptatie worden ook onderzocht.

Participatie wordt een belangrijk onderdeel van de planvorming

We gaan in de aankomende tijd een participatieplan opstellen. Hierin werken we uit hoe de omwonenden het best te betrekken bij dit project.

Vragen?

Neem (tijdens kantooruren) contact op met René Eldering, projectleider, 06 31 79 00 86 en rene.eldering@jouwgemeente.nl of Etienne Koot, projectondersteuner, 06 21 12 62 33 en etienne.koot@jouwgemeente.nl

Update: 14 oktober 2022

Documenten

Herinrichting van Arkelstraat e.o. Molenaarsgraaf

Herinrichting van Arkelstraat e.o. Molenaarsgraaf

De gemeente Molenlanden is bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van de volgende straten in Molenaarsgraaf:

 • Molenhoek
 • Graveland                                    
 • Van Beijerenstraat
 • Van Arkelstraat
 • Tielmanstraat
 • Brederodestraat
 • Ocker Repelaerstraat
 • Graafdijk-Oost (tussen Molenhoek en de komgrens)

Wat gaan we doen?

 De werkzaamheden voor dit project bestaan globaal uit:

 • Opbreken van het straatwerk
 • Ophogen van het straatwerk
 • Vervangen van de bestaande bestrating door nieuwe bestrating.
 • Vervangen van de openbare verlichting
 • Herinrichting van het openbaar gebied

Planning

Het project is opgedeeld in Noordzijde en Zuidzijde. De bruggen in de Molenhoek, Graveland en Ocker Repelaerstraat vormen de scheidingslijn.In de Noordzijde vervangt waterbedrijf Oasen eerst de waterleiding.In het Zuidelijke deel van het project start in de tweede week van oktober Gebr. van Breda uit Geldermalsen met de werkzaamheden in: de Van Beijerenstraat, Van Arkelstraat, Brederodestraat en de Tielmanstraat.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder dhr. Johan Tolenaars van Adcim adviesbureau, telefoonnummer: 06 16 87 04 25, e-mail: JTolenaars@adcim.nl of Hennie Dappers de uitvoerder van Gebr. van Breda, telefoonnummer 06 82 69 93 60, e-mail: hdappers@bredabv.nl

 

 

 

20221006

 

Documenten