Terug

Dorpskern Molenaarsgraaf

test

In het kort

De voormalige gemeenteraad van Molenwaard heeft in haar vergadering op dinsdag 30 oktober 2018 het Ruimtelijke Ontwikkelings Perspectief van Molenaarsgraaf-Brandwijk vastgesteld.. Op deze site blijven wij u op de hoogte houden van eventuele vervolgstappen.

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Het lintdorp Molenaarsgraaf ligt ten zuiden van het riviertje de Graafstroom, tegenover de kern Brandwijk. De grens tussen de dorpen loopt door het midden van de Graafstroom. De naam van het dorp is omstreeks de tweede helft van de 13e eeuw ontstaan toen de toenmalige ambachtsheer van Molenaarsgraaf, Willem de Molenaar, opdracht gaf tot het graven van een vaart. Na een fusie tussen Brandwijk en Molenaarsgraaf werd het gemeentehuis gebouwd precies op de grens tussen de twee kernen, boven het water.

Aantal inwoners per januari 2020: 1203
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 50 tot 80 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 3 tot 5 woningen
Bedrijfsgrond: 8 ha, waarvan beschikbaar 0 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, basisschool, sporthal, huisarts

Projecten

Woningbouw Molenaarsgraaf-Zuid

test

Woningbouw Molenaarsgraaf-Zuid

Voor de zuidkant van Molenaarsgraaf wordt een stedenbouwkundige verkenning naar de mogelijkheden van woningbouw uitgevoerd. De behoefte van Molenaarsgraaf-Brandwijk is in de Woonvisie Molenlanden bepaald op ongeveer 85 woningen tot 2030.

Er is gericht gewerkt aan een programma, dat zo goed mogelijk aansluit op deze behoefte. Tot op heden is er vanuit de provincie Zuid-Holland (nog) geen goedkeuring gekomen om een vervolg te geven aan dit plan. Dat maakt dat wij blijven zoeken naar mogelijkheden om te bekijken wat er wél mogelijk is. Er is een nauwe samenwerking tussen de gemeente Molenlanden, de ontwikkelaar, de architect en de provincie hiervoor.

Het uitgangspunt blijft dat we, binnen de gestelde kaders, tegemoet willen komen aan de behoefte van Molenaarsgraaf en een gemixte wijk (voor starters en doorstromers) kunnen ontwikkelen.

Zodra er meer bekend is, zal dit voorgelegd worden aan de inwoners van Molenaarsgraaf—Brandwijk.

Vragen?

Neem (tijdens kantooruren) contact op met Eugenie Filmer, projectleider, 06 31 75 25 43 en Eugenie.Filmer@jouwgemeente.nl of Esther de Mik, projectondersteuner, via esther.demik@jouwgemeente.nl.

 

EM20240306

Documenten

Herinrichting van Arkelstraat e.o. Molenaarsgraaf

Herinrichting van Arkelstraat e.o. Molenaarsgraaf

De gemeente Molenlanden is bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van de volgende straten in Molenaarsgraaf:

 • Molenhoek
 • Graveland                                    
 • Van Beijerenstraat
 • Van Arkelstraat
 • Tielmanstraat
 • Brederodestraat
 • Ocker Repelaerstraat
 • Graafdijk-Oost (tussen Molenhoek en de komgrens)

Wat gaan we doen?

 De werkzaamheden voor dit project bestaan globaal uit:

 • Opbreken van het straatwerk
 • Ophogen van het straatwerk
 • Vervangen van de bestaande bestrating door nieuwe bestrating.
 • Vervangen van de openbare verlichting
 • Herinrichting van het openbaar gebied

Planning

Het project is opgedeeld in Noordzijde en Zuidzijde. De bruggen in de Molenhoek, Graveland en Ocker Repelaerstraat vormen de scheidingslijn.In de Noordzijde vervangt waterbedrijf Oasen eerst de waterleiding.In het Zuidelijke deel van het project start in de tweede week van oktober Gebr. van Breda uit Geldermalsen met de werkzaamheden in: de Van Beijerenstraat, Van Arkelstraat, Brederodestraat en de Tielmanstraat.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder dhr. Johan Tolenaars van Adcim adviesbureau, telefoonnummer: 06 16 87 04 25, e-mail: JTolenaars@adcim.nl of Hennie Dappers de uitvoerder van Gebr. van Breda, telefoonnummer 06 82 69 93 60, e-mail: hdappers@bredabv.nl

 

 

 

20221006

 

Documenten