Terug

Dorpskern Nieuw-Lekkerland

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 8399
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 430 tot 600 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 30 tot 40 woningen
Bedrijfsgrond: 20 ha, waarvan beschikbaar 0 ha
Voorzieningen: 2 winkelcentra, voetbalcomplex, sporthal, zwembad, brede school/dorpshuis, verzorgingstehuis, huisarts

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

In 1280 was er al een vermelding van het dorp Leckerlant.  Nieuw-Lekkerland ligt ten zuiden van de rivier de Lek. De kern bestond oorspronkelijk uit twee wijken: Dorp en Middelweg, met daar tussen een afstand van 2 kilometer. Deze wijken werden van elkaar gescheiden door weilanden. Inmiddels zijn de wijken door bebouwing in het middengebied met elkaar verbonden.

Projecten

Nieuw-Lekkerland Oost

Nieuw-Lekkerland Oost

Aan de oostzijde van Nieuw-Lekkerland breidt het dorp verder uit. In verschillende fasen worden hier woningen gebouwd. Deze woningen variëren van appartementen tot vrijstaande woningen en in samenwerking met Lek en Waard Wonen worden ook sociale huurwoningen ontwikkeld. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Veenweide uitgebreid met ongeveer 3 hectare.

Stand van zaken 

Op dit moment is de gemeente een tenderprocedure aan het voorbereiden. Bedoeling hiervan is dat de gemeente haar grond verkoopt aan de projectontwikkelaar met het beste plan. In het najaar van 2023 wordt een marktconsultatie uitgevoerd. Met geïnteresseerde projectontwikkelaars en beleggers wordt gesproken over de concept Nota van Uitgangspunten. Dit doen we omdat in de marktconsultatie onduidelijkheden naar voren kunnen komen. Op die manier voorkomen we achteraf vragen in de verkoopprocedure. Daarnaast polsen we de bereidheid om mee te doen in de verkoopprocedure.

Vervolg stappen
Na de zomer van 2023 wordt de verkoopprocedure gestart. De grond wordt verkocht aan de projectontwikkelaar met het beste plan. 

Voor de realisatie van de nieuwe wijk en de uitbreiding van het bedrijventerrein is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het gebied kent nu een agrarische bestemming en moet een woon- en bedrijfsbestemming krijgen. Vooruitlopend hierop is uitgebreid onderzoek nodig. Ook moet de grond voorbelast worden om zettingsproblemen te voorkomen. Dit alles kost tijd. De verwachting is dan ook, dat we pas over drie jaar kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: Adrie Akkerman projectleider bij gemeente Molenlanden, bereikbaar via adrie.akkerman@jouwgemeente.nl

20230614

Nieuw-Lekkerland Westrand

Nieuw-Lekkerland Westrand

De start van de werkzaamheden voor de parkeerplaatsen voor campers en bussen door De Kuiper Infrabouw staan gepland vanaf eind november 2022. De ingebruikname van het parkeerterrein staat gepland op medio maart 2023.

Half november 2022 is een informatiebrief naar alle aangrenzende bewoners gestuurd; deze is hieronder te downloaden. Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marco van Leeuwen, telefoonnummer 06-22496176.

 

Meer inspriratie: Parkeerplaats Westrand RPS huisstijl en muziek - YouTube

 

Update: EM20221107

Documenten

Herinrichting Veerweg Nieuw-Lekkerland

Herinrichting Veerweg Nieuw-Lekkerland

De gemeente Molenlanden gaat de omgeving rond het voetveer naar Lekkerkerk opknappen. Hiervoor is grond aangekocht om een ruime parkeerplaats aan te leggen en een betere en overzichtelijkere fietsenstalling. Ook zal het ponton en loopbrug worden vernieuwd. Contactpersoon voor dit project is Peter Verwoert. Bereikbaar via email: Peter.verwoert@jouwgemeente.nl

Documenten

Reconstructie Middengebied Nieuw-Lekkerland

Reconstructie Middengebied Nieuw-Lekkerland

De gemeente Molenlanden gaat de openbare ruimte in het Middengebied van Nieuw-Lekkerland binnenkort reconstrueren. De aanleiding voor de reconstructie is de slechte staat van de riolering en de behoorlijk verzakte bestratingen.

Op deze plek zullen wij regelmatig documenten plaatsen met betrekking tot dit werk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Koene via het e-mailadres henk.koene@jouwgemeente.nl

 

 

 

20231017

 

 

Documenten