Terug

Dorpskern Nieuw-Lekkerland

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 8399
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 430 tot 600 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 30 tot 40 woningen
Bedrijfsgrond: 20 ha, waarvan beschikbaar 0 ha
Voorzieningen: 2 winkelcentra, voetbalcomplex, sporthal, zwembad, brede school/dorpshuis, verzorgingstehuis, huisarts

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

In 1280 was er al een vermelding van het dorp Leckerlant.  Nieuw-Lekkerland ligt ten zuiden van de rivier de Lek. De kern bestond oorspronkelijk uit twee wijken: Dorp en Middelweg, met daar tussen een afstand van 2 kilometer. Deze wijken werden van elkaar gescheiden door weilanden. Inmiddels zijn de wijken door bebouwing in het middengebied met elkaar verbonden.

Projecten

Nieuw-Lekkerland Oost

Nieuw-Lekkerland Oost

Aan de oostzijde van Nieuw-Lekkerland breidt het dorp verder uit. In verschillende fasen worden hier woningen gebouwd. Deze woningen variëren van appartementen tot vrijstaande woningen en in samenwerking met Lek en Waard Wonen worden ook sociale huurwoningen ontwikkeld. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Veenweide uitgebreid met ongeveer 2 tot 3 hectare.

Stand van zaken 
Op dit moment stelt de gemeente voor de eerste fase een haalbaar stedenbouwkundig plan op met ongeveer 90 woningen. Naar verwachting komt hierover rond de zomer meer duidelijkheid. 

Vervolg stappen
Voor de realisatie van de nieuwe wijk en de uitbreiding van het bedrijventerrein is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het gebied kent nu een agrarische bestemming en moet een woon- en bedrijfsbestemming krijgen. Vooruitlopend hierop is uitgebreid onderzoek nodig. Ook moet de grond voorbelast worden om zettingsproblemen te voorkomen. Dit alles kost tijd. De verwachting is dan ook, dat we pas over drie jaar kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.

Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: Patrick Duijzer, projectleider gemeente Molenlanden, bereikbaar op: patrick.duijzer@jouwgemeente.nl

20220309
 

 

Nieuw-Lekkerland Westrand

Nieuw-Lekkerland Westrand

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om te starten met de realisatie van een parkeerterrein voor campers en touringcars aan de westrand van Nieuw-Lekkerland. Op het terrein van de voormalige Riool Water Zuivering Installatie (hierna RWZI) worden ca. 90 parkeerplaatsen gerealiseerd voor bezoekers van het molengebied. Het parkeerterrein krijgt een zelfstandige nieuwe ontsluitingsweg op de Lekdijk. Bezoekers mogen hier niet overnachten met hun camper, het is gericht op dagbezoekers.

Werkzaamheden en planning:

We zijn in maart 2020 gestart met voorbereidende werkzaamheden. Een aantal bomen zijn gekapt, amfibieënschermen zijn geplaatst, sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd en de ontsluitingsweg is aangelegd. Momenteel loopt de vergunningprocedure voor de aanleg van het parkeerterrein, waarna het parkeerterrein kan worden aangelegd.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de projectleider Patrick Duijzer via patrick.duijzer@jouwgemeente.nl of telefoonnummer 06 – 50 193 675

 

Update: EM20210301

Documenten

Herinrichting Veerweg Nieuw-Lekkerland

Herinrichting Veerweg Nieuw-Lekkerland

De gemeente Molenlanden gaat de omgeving rond het voetveer naar Lekkerkerk opknappen. Hiervoor is grond aangekocht om een ruime parkeerplaats aan te leggen en een betere en overzichtelijkere fietsenstalling. Ook zal het ponton en loopbrug worden vernieuwd. Contactpersoon voor dit project is Peter Verwoert. Bereikbaar via email: Peter.Verwoert@jouwgemeente.nl

Documenten