Terug

Dorpskern Schelluinen

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

Over deze naam gaan veel verhalen. Eén spreekt over "Scaerluin", grappenmaker of spotvogel. Het dorp herbergde vroeger blijkbaar veel mensen die het leven van de vrolijke kant benaderden. Een andere verklaring noemt "Schele Luintje", een bijvrouw van één der Heren van Arkel. Zeer waarschijnlijk is Schelluinen een verbastering van het bijbelse "Ascalon", havenstad van Jeruzalem, waarvan het bezit tijdens de kruistochten vaak is bevochten. De vroegste schrijfwijze voor Schelluinen (te weten "Scalun" in een oorkonde van 1220), vertoont veel gelijkenis met "Skalon", de middeleeuwse schrijfwijze voor Askalon.

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 1290

Projecten

Vervanging brug Reigerstraat Schelluinen

Vervanging brug Reigerstraat Schelluinen

De verkeersbrug Reigerstraat-Voordijk in Schelluinen wordt vernieuwd.

Tijdens de uitvoering is er een tijdelijke verkeersbrug. De nutsbedrijven zijn in het 4e kwartaal van 2022 tot en met het 1e kwartaal 2023 bezig met aanpassing van de nutsvoorzieningen. De brug wordt in de eerste helft van 2023 vervangen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider via het e-mailadres jaap.oudeman@jouwgemeente.nl

 

20220324

Reconstructie Schelluinen midden

Reconstructie Schelluinen midden

Het team Beheer van de gemeente Molenlanden werkt aan een visie voor de herinrichting van ‘Schelluinen Midden’. Bij het maken van deze visie is er gebruik gemaakt van de ervaringen en wensen van inwoners. De uitkomsten van de enquête vindt u hieronder in de memo. Tevens zijn de bewoners via een brief op de hoogte gesteld wat er de komende tijd nog gaat gebeuren en wanneer er weer een inloopavond gepland staat. Deze brief vindt u ook op deze pagina.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Jaap Oudeman, via Jaap.Oudeman@jouwgemeente.nl.

 

 

20221208

Documenten

Woningbouw Oude School | Schelluinen

test test test test test test

Woningbouw Oude School | Schelluinen

Wat is het project?

Aan de noordzijde van de Dr. van Linden-Tolstraat staat het pand van de voormalige openbare basisschool Het Tweespan. Sinds de verhuizing naar het MFC De Commanderij, eind 2021, staat het schoolpand leeg. De gemeente is bezig met de invulling voor woningbouw op deze locatie. 

Op 22 november 2022 hielden we een inloopavond 

Deze vond plaats in het MFC Schelluinen, De Commanderij. Op de inloopavond hebben we het stedenbouwkundig ontwerp op hoofdlijnen gedeeld. Deze kunt u terugvinden in de bijlagen onderaan deze webpagina. Ook hebben we verteld over de stand van zaken en de vervolgstappen. Het streven is om de locatie te verkopen aan een partij die de woningen gaat realiseren.

Wat voor woningen komen er?

Het voornemen is om op deze locatie 8 woningen te bouwen in het goedkope- en middeldure segment. De voormalige schoollocatie bestaat uit verschillende type bebouwing met een verschillende uitstraling. Het voorhuis, Voordijk 2, heeft bijvoorbeeld een monumentale status, waardoor behoud van dit pand het uitgangspunt is. De overige bebouwing is geschikt om woningen in te realiseren.

De gemeente heeft twee scenario’s met elkaar vergeleken: nieuwbouw en verbouw. De voorkeur gaat uit naar het verbouwen van de voormalige school. Dit past bij de gedachte om bestaand vastgoed te hergebruiken. De karakteristieke bebouwing blijft zo behouden en er worden unieke woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in Schelluinen. Daarnaast is de verwachting dat de woningen bij verbouwen sneller gereed zijn dan bij nieuwbouw.

Vervolgtraject

Op dit moment werken we aan een informatiedocument waarin we aangeven waar een mogelijke ontwikkelaar zich aan moet houden. Een zogeheten verkoopleidraad. Hierin staat bijvoorbeeld de maximale verkoopprijs van € 275.000,- waar de ontwikkelaar zich aan moet houden. Door middel van dit informatiedocument kan een ontwikkelaar worden geselecteerd waaraan de grond kan worden verkocht. Zodra dit is gebeurd, gaan zij de oude school transformeren tot woningen.

Wie maken er nu gebruik van de gebouwen?

De gebouwen worden beheerd door de organisatie Ad Hoc. Zij zorgen ervoor dat er gebruikers in het pand zijn, zodat de kans op vandalisme kleiner is. Op dit moment maakt een combinatie van bewoners en ondernemers gebruik van de panden. Op deze manier zijn er op elk moment van de dag mensen aanwezig.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Bas Westerhof, via 06 23 38 52 92 en bas.westerhof@jouwgemeente.nl of met projectondersteuner Mirjam Suurland, via 06 46 88 45 19 en mirjam.suurland@jouwgemeente.nl.

update 16 oktober 2023 

Documenten

Bedrijventerreinontwikkeling | Parallelweg Schelluinen

Bedrijventerreinontwikkeling | Parallelweg Schelluinen

Stedenbouwkundig plan voor bedrijventerreinontwikkeling langs de Parallelweg

Er is een initiatief voor uitbreiding van het Bedrijventerrein Schelluinen-West langs de Parallelweg. Hiervoor is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De losse bedrijfslocaties van gezamenlijk ongeveer 6 hectare in dit gebied worden herontwikkeld tot in totaal 13 hectare aan bedrijventerrein. Bedrijven met roots in Molenlanden kunnen hier een plek vinden om door te groeien.

Omgevingsdialoog

De komende maanden gaan de ontwikkelaar en gemeente in gesprek met inwoners en partijen in de omgeving van Schelluinen en Giessenburg over dit plan.  In oktober vindt een gesprek plaats met omwonenden langs de Kerkweg in Giessenburg om aandachtspunten op te halen. Overige inwoners en partijen in de omgeving van Schelluinen of Giessenburg zijn ook welkom om vragen stellen of aandachtspunten mee te geven. Vervolgens wordt de haalbaarheid van het plan verder ondergezocht door een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden. 

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of het meegeven van ideeën kunt u contact opnemen met Joris Wijnakker, adviseur ruimtelijke ordening via joris.wijnakker@jouwgemeente.nl of 088 75 15 000.

Documenten