Terug

Dorpskern Streefkerk

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 2489
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 100 tot 170 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 7 tot 11 woningen
Bedrijfsgrond: 0,5 ha, waarvan beschikbaar 0,5 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, voetbalportcomplex, dorpshuis, jachthaven, verzorgingstehuis, basisschool, huisarts

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De oorspronkelijke naam is Streveland. Toen de kern groeide en men ging nadenken over de bouw van een kerk veranderde de naam in Streefkerk. De kerk uit 1495 staat centraal in het dorp bovenop een donk, waardoor deze vanuit de wijde omgeving te zien is. De kern Streefkerk is gelegen langs de Lek en beschikt over een grote jachthaven.

Projecten

Centrumontwikkeling Streefkerk

test

Centrumontwikkeling Streefkerk

De gemeente Molenlanden vernieuwt het centrum van Streefkerk. Er komt onder andere een mooie entree en verbinding tussen haven, rivier en dorp. Het centrum van Streefkerk krijgt hierdoor een kwaliteitsimpuls en wordt toekomstbestendig. 

Herinrichting Kerkstraat

Het ontwerp van de herinrichting van het centrum bestaat uit zes deelgebieden. Voor een overzicht van deze deelgebieden verwijzen wij u naar de panelen* die u hieronder kunt downloaden. Met deze herinrichting maken we een levendige verbinding tussen de rivier met jachthaven en het winkelgebied. Het vervangen van de riolering is, als eerste stap in de herinrichting, is afgerond. We werken het eerste ontwerp uit tot een definitief ontwerp. 

Waar mogelijk starten we met de herinrichtingswerkzaamheden. Na de zomer beginnen we met werkzaamheden van deelgebied 1 en 2. Dit is vanaf de kruising met de Kerklaan tot aan de kruising met de Hoekstraat. Door de woningbouwontwikkeling op de locatie Oude Timmerfabriek en Klimaatdijk kunnen wij pas na realisatie van deze plannen, starten met de deelgebied 3, 4, 5 en 6. Wel gaan wij na de zomer deelgebied 4, het ‘Marktplein, voorbelasten. Onderdeel van de herinrichting is het verleggen van het profiel van de Kerkstraat. Het is noodzakelijk om de bodem voor te belasten en verzakkingen te voorkomen. Daar starten wij zo snel mogelijk mee.  

* De panelen van de avonden van september 2019 en februari 2020 treft u hieronder aan.  

Woningbouwontwikkeling

Naast de herinrichting van de Kerkstraat worden in het gebied verschillende woningbouwlocaties ontwikkeld. Samen met de jachthaven ontwikkelen we de Klimaatdijk. Hier worden woningen (appartementen) gerealiseerd. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, daarmee is een belangrijke stap gezet in realisatie van dit woningbouwplan. De jachthaven is als eigenaar van de grond bezig met het opstellen van een bouwplan. 

De locatie oude Timmerfabriek is op dit moment in ontwikkeling. Bouwbedrijf Gebr. Blokland werkt aan een plan met grondgebonden woningen en appartementen. De verwachting is dat dit plan zsm in verkoop gaat.

De Europan locatie, een strook grond gelegen op de hoek van de Dorpsstraat / Kerkstraat biedt ruimte aan de ontwikkeling van maximaal 5 woningen. De eigenaar van de grond is recentelijk gestart met de bouwplanontwikkeling en is voornemens op deze locatie 4 grondgebonden woningen (in rij) te ontwikkelen.

* Het Stedenbouwkundig Raamwerk kunt u onderstaand downloaden/inzien.

Voormalig gemeentehuis Streefkerk

Aan de Kerkstraat, nummer 31, ligt het voormalige gemeentehuis van Streefkerk. De gemeente is met de eigenaar van het pand in gesprek over het vinden van een nieuwe invulling van dit pand.

Raadsinformatiebrief

In de bijlage treft u de raadsinformatiebrief aan. 

Contact

Mocht u contact met de gemeente willen over dit project, neemt u dan contact op met de projectleider Weslie Gerrits via telefoonnummer 06 44 66 09 79 of per email weslie.gerrits@jouwgemeente.nl

2200407 EM

Documenten