Terug

Dorpskern Streefkerk

test

In het kort

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 2489
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 100 tot 170 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 7 tot 11 woningen
Bedrijfsgrond: 0,5 ha, waarvan beschikbaar 0,5 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, voetbalportcomplex, dorpshuis, jachthaven, verzorgingstehuis, basisschool, huisarts

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De oorspronkelijke naam is Streveland. Toen de kern groeide en men ging nadenken over de bouw van een kerk veranderde de naam in Streefkerk. De kerk uit 1495 staat centraal in het dorp bovenop een donk, waardoor deze vanuit de wijde omgeving te zien is. De kern Streefkerk is gelegen langs de Lek en beschikt over een grote jachthaven.

Projecten

Centrumontwikkeling Streefkerk

test

Centrumontwikkeling Streefkerk

Centrumontwikkeling Streefkerk (onderdeel Woningbouwontwikkeling)

Naast de herinrichting van de Kerkstraat worden in het gebied verschillende woningbouwlocaties ontwikkeld. Samen met de jachthaven ontwikkelen we de Klimaatdijk. Hier worden woningen gerealiseerd. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, daarmee is een belangrijke stap gezet in realisatie van dit woningbouwplan. Blokland Bouwpartners heeft namens de jachthaven een bouwplan opgesteld en een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Deze vergunning is inmiddels afgegeven en er is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectwebsite van de projectontwikkelaar, www.projectnieuwehaven.nl

De locatie oude Timmerfabriek is op dit moment in ontwikkeling. Bouwbedrijf Gebr. Blokland werkt aan een plan met grondgebonden woningen en appartementen. De projectontwikkelaar heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag loopt nog.

De Europan locatie, een strook grond gelegen op de hoek van de Dorpsstraat / Kerkstraat biedt ruimte aan de ontwikkeling van maximaal 5 woningen. De eigenaar van de grond is gestart met de bouwplanontwikkeling en is voornemens op deze locatie 4 grondgebonden woningen (in rij) te ontwikkelen. Op dit moment loopt de procedure rondom de aanvraag om omgevingsvergunning. Parallel hieraan zal een vergunningentraject met het Waterschap doorlopen gaan worden.

Mocht u contact met de gemeente willen over dit project, neemt u dan contact op met projectleider Peter Verwoert via telefoonnummer 088 75 15 000 of met projectleider Edwin Kraaijeveld via edwin.kraaijeveld@jouwgemeente.nl

EM20231123

Documenten