Terug

Dorpskern Bleskensgraaf

test

In het kort

In de vergadering van 1 oktober 2019 heeft de raad van Molenlanden zich gebogen over het Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief Bleskensgraaf. Op deze site blijven wij u op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De kern Bleskensgraaf ligt in het centrum van het Groene Hart van de Alblasserwaard, langs de Graafstroom. De Graafstroom is een gegraven kanaal wat aansluit op het veenriviertje de Alblas. Het dorp kreeg zijn naam van een vroegere landheer De Heer (Graaf) Willem van Blassekijn. Door de jaren heen is de naam langzaam veranderd van Blassekijnsgraeve in Bleskensgraaf.

 

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 2.867
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 90 - 150 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 6 tot 10 woningen per jaar
Bedrijfsgrond: 18 ha, waarvan beschikbaar 2,2 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, dorpshuis, sporthal, verzorgingstehuis, basisschool, huisarts

Projecten

Gemeentehuis Bleskensgraaf

test

Gemeentehuis Bleskensgraaf

Met het opgaan van Graafstroom in Molenwaard en uiteindelijk Molenlanden verloor het gemeentehuis haar functie als huis van de gemeente. Het oude deel is verhuurd aan een horecaondernemer, hier is gevestigd restaurant De Burgemeester. Het andere deel werd verhuurd aan verschillende partijen, waaronder Philadelphia en de Vrije Baptisten gemeente Graafstroom.

Eind 2020 is de verkoopovereenkomst getekend tussen de gemeente en Estea. Estea gaat het pand opknappen en herontwikkeling met ruimte voor woonzorg appartementen. Restaurant De Burgemeester blijft gevestigd in het oude deel van het pand. In de tweede helft van 2021 verwachten wij dat de werkzaamheden van start gaan.

Meer informatie kunt u krijgen bij projectleider Weslie Gerrits, email: weslie.gerrits@jouwgmeente.nl

20210304

Bedrijventerrein Melkweg Fase 1

test

Bedrijventerrein Melkweg Fase 1

Voor de gemeente bestaat de opgave om de huidige en toekomstige ruimtevraag voor bestaande bedrijven en startende ondernemers in Molenlanden te faciliteren. Het bedrijventerrein Melkweg is één van de locaties waar dit is opgepakt. Op dit bedrijventerrein zijn inmiddels alle kavels verkocht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ed de Jong van gemeente Molenlanden, bereikbaar via e-mail: ed.dejong@jouwgemeente.nl

20220221

Woningbouw | Bleskensgraaf west

test

Woningbouw | Bleskensgraaf west

Wat is de aanleiding?

In Bleskensgraaf is behoefte aan nieuwe woningen. De noordwestzijde van Bleskensgraaf is als kansrijk gebied aangewezen voor woningbouwontwikkeling. Deze locatie ten westen van de Zevenhovenstraat bestaat uit de eerste drie slagen en is bijna 3 hectare groot. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie te onderzoeken. De gemeente is in overleg gegaan met de provincie om de mogelijkheden in beeld te krijgen. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de provincie in de basis positief aankijkt tegen woningbouwontwikkeling op deze locatie.   

Hoe verder?

De volgende stap is om een stedenbouwkundig plan op te stellen. Bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan zullen wij ook de inwoners van Bleskensgraaf betrekken. Op dit moment worden er diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals milieu-, flora & fauna en archeologisch onderzoek. Deze informatie geeft input voor het bestemmingsplan dat volgt op het stedenbouwkundig plan.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Annika van Wensveen, via 0646 935 872 en annika.vanwensveen@jouwgemeente.nl. Of met projectondersteuner Etienne Koot, via 0621 126 233 en Etienne.Koot@jouwgemeente.nl

Laatste update 5 april 2022

Documenten

Nieuwe huisvesting gemeente Molenlanden en verbouwing de Spil | Bleskensgraaf

test

Nieuwe huisvesting gemeente Molenlanden en verbouwing de Spil | Bleskensgraaf

Aanleiding

In 2018 is door de raden van Giessenlanden en Molenwaard besloten nieuwe huisvesting te realiseren voor gemeente Molenlanden. De keuze was Bleskensgraaf, omdat dit centraal ligt. In oktober 2020 besloot de gemeenteraad van Molenlanden definitief om De Spil te verbouwen. En een nieuwe werklocatie voor medewerkers te realiseren. De gemeenteraad  stemde in met de voorlopige ontwerpen voor De Spil en de nieuwbouw. Daarbij heeft de raad geld beschikbaar gesteld om de ontwerpen af te ronden en de plannen uit te voeren. 

Verbouwing De Spil

Dorpshuis De Spil wordt aan de binnenzijde verbouwd en verduurzaamd. Na de verbouwing komt er een servicepunt waar u als inwoner terecht kunt voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Ook vergadert de gemeenteraad hier na de verbouwing. Tot slot werkt straks één van de Sociale Teams in De Spil en komt er een centrale lunchvoorziening. De huidige ‘grote zaal’ blijft beschikbaar voor dorpsactiviteiten. De sportzaal, fitnesszaal en 'kelder' vallen buiten de verbouwing en worden niet aangepast. De buitenkant van De Spil wordt slechts beperkt aangepast.

De verbouwing van de Spil is hier te volgen in de Bouwapp.  

Nieuwe werklocatie

Aan het Melkwegplein komt een nieuwe werklocatie en buitendienstlocatie voor  medewerkers van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders. Met de komst van de nieuwe werklocatie vervallen de huidige buitendienstlocaties in Groot-Ammers (Gelkenes) en Nieuw-Lekkerland. En de huidige werklocaties in Groot-Ammers en Hoornaar.

In het ontwerp van de nieuwbouw is ook gekeken naar de effecten van corona op de huisvestingsvraag. Thuiswerken zal onderdeel blijven van onze manier van werken. Daarom ligt het zwaartepunt in de nieuwbouw op samenwerken, ontmoeten en overleggen. Het gebouw wordt relatief compact en is flexibel in te delen.

Vervolg

Momenteel worden de (technische) ontwerpen verder uitgewerkt. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Begin tweede kwartaal dit jaar willen we beginnen met de werkzaamheden. De oplevering en ingebruikname van De Spil vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats. De nieuwbouw zal waarschijnlijk medio 2023 opgeleverd worden.

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider DIck Verwoert, via 0615 625 357 en dick.verwoert@jouwgemeente.nl. Of met projectondersteuner Etienne Koot, via 0621 126 233 en Etienne.Koot@jouwgemeente.nl 


Update 20220207

Onderstaande bijlagen zijn van het Definitieve Ontwerp (DO), deze worden momenteel verder uitgewerkt tot Technisch Ontwerp (TO). 

Documenten